CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surrogate nuclear reaction methods for astrophysics

J. Escher ; F. S. Dietrich ; Christian Forssén (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B Vol. 261 (2007), p. 1075-1078.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 48675

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Lågenergifysik
Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur