CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of optical remote sensing instruments for volcanological applications: -results from the EU-project DORSIVA

Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; L. Alonso ; Deliang Chen ; M. Millan ; C. Oppenheimer ; U. Platt
Geophysical Research Abstracts Vol. 7 (2005), 07819,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 48642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)
Institutionen för geovetenskaper (GU)

Ämnesområden

Atomfysik

Chalmers infrastruktur