CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Text för "Tre texter för Venedig"

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2003 (2003), 6-7,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Venedig, Le Corbusier, Peter Eisenman, arkitekturteori, La Biennale di Architettura


Skriven i anslutning till Peter Eisenmans "Tre texter för Venedig" (1980), publicerad in samma tidskriftsnummer (Psykoanalytisk Tid/Skrift, 6-7 (2003)) och översatt från engelska av Johan Linton.Denna post skapades 2007-09-18.
CPL Pubid: 48496

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur