CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Le Corbusier och Louis Soutter, om konsten och det outsägliga

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2005 (2005), 11-12,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Le Corbusier, Louis Soutter, surrealism, modern arkitektur


Skriven i anslutning till Le Corbusiers "Louis Soutter, den okände sextioåringen" (1936) publicerad i samma tidskriftsnummer (Psykoanalytisk Tid/Skrift, 11-12 (2005)) och översatt från franska av Johan Linton. Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2007-09-18. Senast ändrad 2007-09-18.
CPL Pubid: 48436

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur