CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Le Corbusiers följeslagare, en arkitekt och litteraturen

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2005 (2005), 13,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Le Corbusier, arkitekturteori, litteratur, François Rabelais


Skriven i anslutning till Le Corbusiers "'Série Panurge'" (1962), publicerad i samma tidskriftsnummer (Psykoanalytisk Tid/Skrift, 13 (2005)) och översatt från franska av Johan Linton. Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2007-09-17. Senast ändrad 2007-09-18.
CPL Pubid: 48430

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Litteraturvetenskap

Chalmers infrastruktur