CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carlo Scarpas tusen cypresser : Om mästerskapet och historien

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2006 (2006), 14-15,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Carlo Scarpa, Venedig, modern arkitektur, arkitekturhistoria


Skriven i relation till Carlo Scarpas (1906-1978) "Tusen cypresser", ett föredrag hållet i Madrid 1978 och publicerat 1984. Översättningen från italienska gjord av Johan Linton. Arbetet med texten och översättningen gjordes i anslutning till hundraårsfirandet av Scarpas födelse. Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2007-09-17. Senast ändrad 2007-09-18.
CPL Pubid: 48407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur