CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing and properties of expanded starch materials

Mia Sjöqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Polymer Processing Society Europe/Africa Regional Meeting, Göteborg (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: starch, foaming, thermoplastic starchDenna post skapades 2007-09-17. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 48371