CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foam extrusion and dielectrical properties of foamed polyethylene at high frequencies

Martin Strååt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Polymer Processing Society Europe/Africa Regional Meeting (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: polyethylene, foaming, dielectric propertiesDenna post skapades 2007-09-17.
CPL Pubid: 48369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur