CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the progress in Odin´s hunt for molecules

Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; H.-G. Florén ; U. Frisk ; S. Lundin ; Henrik Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Carina M. Persson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Glenn Persson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Aa. Sandqvist
Advances in Space Research Vol. 40 (2007), p. 630-638.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 48359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur