CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facilities 25 years

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Facilites (0263-2772). Vol. 25 (2007), 11/12, p. 418.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: facilities management, scientifc publishingDenna post skapades 2007-09-17. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 48279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur