CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Francesco Borrominis ensamhet

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2002 (2002), 2-3,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Francesco Borromini, arkitektur, barocken, Rom,


Skriven i anslutning till Francesco Borrominis "Redogörelse den 2 augusti 1667" översatt från italienska och latin av Johan Linton och publicerad i samma tidskriftsnummer (Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2-3 (2002)). Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2007-09-15. Senast ändrad 2007-09-18.
CPL Pubid: 48220

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur