CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konstruktionens inre landskap, en not till Enric Miralles arkitektur

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2002 (2002), 1,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Enric Miralles, Barcelona, arkitektur, modern arkitektur


Delvis en introduktion till Enric Miralles text "(utan titel)", översatt från franska av Johan Linton och publicerad i samma tidskriftsnummer (Psykoanalytisk Tid/Skrift, 1 (2002). Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2007-09-15. Senast ändrad 2007-09-18.
CPL Pubid: 48212

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur