CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrerat slutet system för rening av spillvatten i vattenbruk

Björn Linden ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system)
(2002)
[Patent]

Torsten Wik tillagd som författare och uppfinnare i PCT-ansökanDenna post skapades 2007-09-14. Senast ändrad 2009-12-18.
CPL Pubid: 48128