CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New chiral synthons of 13C- or 15N-labelled α-amino acids

Alexander Popkov ; Milan Nadvornik ; Vratislav Langer (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Robert Jirasko ; Michal Holcapek ; Tomas Weidlich ; Antonin Lycka
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals Vol. 50 (2007), 5-6, p. 554-555.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: amino acids, asymmetric synthesis, carbon-13, nitrogen-15, labellingDenna post skapades 2007-09-14.
CPL Pubid: 48074

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Organisk kemi
Biokemi
Farmaceutisk biokemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur