CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated closed loop system for industrial water purification

Björn Linden ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system)
(2005)
[Patent]


Denna post skapades 2007-09-14. Senast ändrad 2009-12-18.
CPL Pubid: 48014

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Vatten i natur och samhälle
Vattenteknik
Biokemisk och bioteknisk processteknik
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur