CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Products of the reaction between copper(I) phenoxide and triphenylphosphine

Cesar Lopes ; Mikael Håkansson ; Susan Jagner (Institutionen för oorganisk kemi)
Inorganica Chimica Acta Vol. 254 (1997), 2, p. 361-366 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: crystal structures, copper(I) complexes, phenoxide complexes, phosphine complexesDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 480

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur