CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

2000, kring det svenska millennieminnesmärket

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
(2000)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: design, Göteborg, arkitektur, tid, kultur


Publikationen innehåller texter av Stefan Alenius, Hans Bjur, Palle Dahlstedt, Per Magnus Johansson, Sven-Eric Liedman, Gunilla Linde Bjur, Johan Linton, Ann-Marie Mårtensson-Pendrill, Mats Nordahl, Susanne van Raalte, Curt Roslund, Hans Ruin, Graham Stacy, Jan-Eric Sundgren, Mie Svennberg, Peter Ullmark, Sven-Olov Wallenstein, Charlotte Wikander.Denna post skapades 2007-09-14.
CPL Pubid: 47985

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur