CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Le Corbusiers maskin, industriella spår i ett arkitekturtänkande

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 91-7197-786-4.- 132 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Le Corbusier, arkitekturteori, industrialisering, modern arkitektur


Examinator: Sten Gromark, handledare: Gunilla Linde Bjur, konstnärlig handledare: Christer Malmström. Arbetet stöddes av Arkus-licentiatsstipendium (1998).Denna post skapades 2007-09-13. Senast ändrad 2007-09-13.
CPL Pubid: 47918

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1999-03-30
Opponent: Johan Mårtelius