CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Imparting electrical conductivity to MF by adding nanotubes as fillers

Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; E.F. Prokhorov ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
CNTNET 07, University of Cambridge, 10-12 September, Cambridge (UK), 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-13. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 47878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur