CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mellan arkitektur och måleri : Något om Le Corbusier i Norden och Le Poème de l'angle droit

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
Le Corbusier : I tjurens tecken, teckningar och grafik (2000) (2000)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Le Corbusier, svensk arkitektur, modern arkitektur


En kort behandling av Le Corbusiers relationer till Sverige och kommentar till utställningen "I tjurens tecken" som utgjorde första gången verket "Le poème de l'angle droit" presenterades i Sverige med initierade kommentarer. Se vidare publikationen: Le Corbusier : I tjurens tecken, teckningar och grafik".Denna post skapades 2007-09-13. Senast ändrad 2007-09-13.
CPL Pubid: 47840

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur