CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Le Corbusier : I tjurens tecken, teckningar och grafik

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
(2000)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Le Corbusier, grafik, måleri, modern arkitektur


Publikation utgiven i samband med utställningen med samma namn på Mjellby Konstgård, 9 april - 4 juni, 2000. Deltagande skribenter är: Viveka Bosson, Johan Linton och Mogens Krustrup. Publikationen innehåller också en förteckning över utställda verk samt en bibliografi över Krustrups texter om Le Corbusier.Denna post skapades 2007-09-13. Senast ändrad 2007-09-13.
CPL Pubid: 47838

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur