CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Straight Silicon Tube As A Microfluidic Density Sensor

Mohammad Najmzadeh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Sjoerd Haasl ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proceedings of the 11th inernational conference on miniaturized systems for chemistry and life sciences (MicroTAS) Vol. 1 (2007), p. 536-538.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Microfluidic, density sensor, microtube, fabrication.


Poster presentation, MicroTAS 2007 conference (a microfluidic-chemistry conference), Paris, October.Denna post skapades 2007-09-12. Senast ändrad 2007-10-24.
CPL Pubid: 47833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur