CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silicon straight tube fluid density sensor

Mohammad Najmzadeh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Sjoerd Haasl ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
proceedings of the 6th IEEE conference on sensors, Oct. 28-31, 2007, Atlanta Vol. 1 (2007), p. 1185-1188.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: MEMS sensor, density, fabrication, microtube.


Oral presentation, IEEE sensor conference (a MEMS sensor conference), Atlanta, October 2007.Denna post skapades 2007-09-12. Senast ändrad 2007-12-24.
CPL Pubid: 47832

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur