CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermo-mechanical Modeling of Ductile Crack Propagation with Application to High Velocity Cutting

Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
9th US National Congress on Computational Mechanics, CD 1p abstract, (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 47831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur