CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The enigmatic expression

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Komplot – 20 years of design dialogue (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Komplot design, design, Boris Berlin, Poul Christiansen


Artikel om Komplot design i anslutning till deras 20-års jubileum. Även återgiven på svenska "Den gåtfulla gesten".Denna post skapades 2007-09-12. Senast ändrad 2007-09-13.
CPL Pubid: 47830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur