CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vardagslivets fysiologi, Richard Neutra och psykoanalysen

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2006 (2006), 16-17,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Richard Neutra, psykoanalys, arkitekturteori, Sigmund Freud, modern arkitektur


Texten är publicerad i anslutning till två artiklar av Richard Neutra: "Privatliv" och "Examinera, diagnosticera, ordinera". Översättningen från tyska till svenska är gjord av Johan Linton och artiklarna är publicerade i samma tidskriftsnummer: Psykoanalytisk Tid/Skrift, 16-17 (2006). Se även: http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2007-09-12. Senast ändrad 2007-09-18.
CPL Pubid: 47726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur