CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konstruktionens materia, brottstycken – Någonting om minnet i förhållande till de konstruktioner som lämnats oss av tidigare människor

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2007 (2007), 18-19,
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: stadsförnyelse, globalisering, arkitekturteori, arkitekturhistoria, Leon Battista Alberti


Texten är en kommentar till ett avsnitt ur Leon Battista Albertis "De re aedificatoria": "Några saker värda att minnas i förhållande till de stenar som lämnats oss av antikens människor”. Översättningen från engelska till svenska är gjord av Johan Linton och texten är publicerade i samma tidskriftsnummer: Psykoanalytisk Tid/Skrift, 18-19 (2007). Se även: http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2007-09-12. Senast ändrad 2008-01-17.
CPL Pubid: 47718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur