CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Lumière de l'architecture". Memorie di Santa Maria in Cosmedin, conversazione con Guillermo Jullian de la Fuente

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
Le Corbusier, il programma liturgico. Giuliano Gresleri & Glauco Gresleri (eds). (2001)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Le Corbusier, Rom, Santa Maria in Cosmedin, modern arkitektur, Pier Luigi Nervi


Intervju av Guillermo Jullian de la Fuente, gjord av Johan Linton i december 1997. Intervjun gjordes på engelska men är här översatt till och kommenterad på italienska.Denna post skapades 2007-09-12. Senast ändrad 2007-09-13.
CPL Pubid: 47714

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur