CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum Noise in Resistive Mixers

Harald Merkel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Biddut Banik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
17th International Symposium on Space Terahertz Technology ISSTT 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Derivation of the quantum noise of a mixer using second order quantization methods.

Nyckelord: quantum noiseDenna post skapades 2007-09-11.
CPL Pubid: 47663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Elektroteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur