CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic Automation – Refinement of Classical Manufacturing Strategy

Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Kristina Säfsten (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Veronica Granell (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Jörgen Frohm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Proceedings of the Swedish Production Symposium (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-11. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 47639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur