CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interface modelling microsystem interconnections using micropolar theory and discontinuous approximation

Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jing-yu Fan ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Computers & Structures Vol. 85 (2007), 19-20, p. 1500-1513.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]Denna post skapades 2007-09-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 47544

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling and Reliability Assessment of Microsystem Interconnections