CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tillit och medvetenhet – viktiga konsumentaspekter för vattensektorn

Christina Lundéhn (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Svenskt Vatten Vol. 2007 (2007), 1, p. 19.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: dricksvatten, konsument, tillit


Svenskt Vattens hemsida: www.svensktvatten.seDenna post skapades 2007-09-11. Senast ändrad 2014-02-06.
CPL Pubid: 47542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Vattenteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur