CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ökade föroreningar i råvattnet – hur förebygger vi hälsoriskerna?

Johan Åström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Svenskt Vatten Vol. 2006 (2006), 5, p. 22-25.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: dricksvatten, råvatten, bräddningar, patogener


Svenskt Vattens hemsida: www.svensktvatten.seDenna post skapades 2007-09-11. Senast ändrad 2014-02-06.
CPL Pubid: 47541

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Vattenteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur