CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riskhantering inom dricksvattenförsörjning – från råvatten till tappkran

Andreas Lindhe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; FRIST kompetenscentrum ) ; Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers)
Cirkulation Vol. 2006 (2006), 8, p. 27-28.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Cirkulations website: www.cirkulation.comDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-09-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 47540

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers
FRIST kompetenscentrum
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Vattenteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur