CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pollution Reduction in Stormwater Detention Pond - Field study and modelling experiments

Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-09-11. Senast ändrad 2016-01-27.
CPL Pubid: 47539

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1996-09-30
Tid: 10:00
Lokal: VV 21
Opponent: Per-Arne Malmqvist

Ingår i serie

Rapport / VA-teknik, Chalmers 1996:3