CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of open stormwater detention ponds

Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik) ; Gilbert Svensson (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
In: Proc. 7th International Conference on Urban Storm Drainage, Hanover, Germany, 9-13 September 1996 Vol. 1 (1996), p. 539-544.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: stormwater, detention ponds, solids, heavy metals, finite element method, FIDAPDenna post skapades 2007-09-11.
CPL Pubid: 47535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur