CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Confluent Calculus of Macro Expansion and Evaluation

Ana Bove (Institutionen för informationsbehandling) ; Laura Arbilla
Lisp and Functional Programming (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-10.
CPL Pubid: 47424

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur