CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alpha Conversion in Simply Typed Lambda Calculus

Ana Bove (Institutionen för datavetenskap) ; Paula Severi
6th Workshop on Logic, Language, Information and Computation (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-10.
CPL Pubid: 47417

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur