CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mutual General Recursion in Type Theory

Ana Bove (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-09-10.
CPL Pubid: 47414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur