CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Programming in Martin-Löf Type Theory: Unification - A non-trivial Example

Ana Bove (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 117 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-09-10. Senast ändrad 2013-10-31.
CPL Pubid: 47411

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1999-11-08