CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Testing interface quality in repaired sheds of composite insulators

Johan Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
INSULATOR NEWS & MARKET REPORT (INMR) Vol. 15 (2007), 2, p. 61-66.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 47388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Influence of Ageing on Material Properties at Interfaces in Composite Insulators