CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of polymeric materials resistance to corona and ozone

Johan Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg
15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenia, August 27-31, 2007 p. 161. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Paper Nr. T4-253Denna post skapades 2007-09-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 47380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur