CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dirubidium catena-poly[dichloroargentate(I)--mu-chloro]

Catrin Hasselgren (Institutionen för oorganisk kemi) ; Susan Jagner (Institutionen för oorganisk kemi)
Acta Crystallographica Vol. C55 (1999), 8, p. 1208-1210.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: silver, chloroargentate, rubidiumDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-11-05.
CPL Pubid: 472

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur