CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of Actinides with different 6,6'-bis (5,6-dialkyl-[1,2,4]-triazin-3-yl) bipyridines (BTBPs)

Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Isabelle Dubois (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Tobias Johnsson Vass ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Solvent Extraction and Ion Exchange (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-06. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 47120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur