CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Diluents on Extraction of Actinides and Lanthanides

Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-06. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 47117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur