CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-domain Image Reconstruction in an Experimental Prototype for Breast Cancer Detection

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Parham Hashemzadeh (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Progress In Electromagnetics Research Symposium, 26–29 March, 2006, Cambridge, USA (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-09-06.
CPL Pubid: 47116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Optimeringslära, systemteori
Medicinsk teknik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur