CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Fisher Information Based Gradient Scaling for Microwave Tomography

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mats Gustafsson ; Sven Nordebo ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Progress In Electromagnetics Research Symposium, 27-30 Aug, 2007, Prague, Czech Republic (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-09-06. Senast ändrad 2007-09-06.
CPL Pubid: 47112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Optimeringslära, systemteori
Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur