CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability of arylglycerols during alkaline cooking

Knut Lundquist (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Sverker von Unge
Holzforschung Vol. 58 (2004), p. 330-333.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-06.
CPL Pubid: 47106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur