CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lignins: Natural polymers from oxidative coupling of 4-hydroxyphenyl-propanoids

John Ralph ; Knut Lundquist (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Gösta Brunow ; Fachuang Lu ; Hoon Kim ; Paul.F Schatz ; Jane M. Marita ; Ronald D. Hatfield ; Sally A. Ralph ; Jörgen Holst Christensen ; Wout Boerjan
Phytochemistry Reviews 3, p. 29-60. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-06.
CPL Pubid: 47105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur