CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effectiveness of Caching in a Distributed Digital Library.

Jochen Hollmann ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Anders Ardö
Journal of Systems Architecture Vol. 53 (2007), 7, p. 403-416.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-05. Senast ändrad 2008-10-29.
CPL Pubid: 47028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur